Home
 
FR
PL
EN

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności :

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo przewozowe
 • Prawo drogowe, wypadki drogowe
 • Prawo dystrybucji
 • Prawo spółek, prawo upadłościowe
 • Prawo umów handlowych, odpowiedzialności handlowej
 • Dochodzenie wierzytelności
 • Uznanie wyroków zagranicznych, egzekwatur, europejski tytuł egzekucyjny, europejski nakaz zapłaty
 • Prawo cywilne: prawo rodzinne, związki małżeńskie, wolne związki, prawo spadkowe, prawo nieruchomościowe, prawo budowlane, prawo odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania powypadkowe, prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo pracy, ekspatriacja
 • Prawo karne: wykroczenia i przestępstwa.

Obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych :

 • Doradztwo prawne przedsiębiorców
 • Doradztwo prawne osób fizycznych
 • Redagowanie i opiniowanie umów cywilnych, gospodarczych, ogólnych warunków sprzedaży
 • Negocjacje
 • Doradztwo w nabywaniu nieruchomości
 • Spory
 • Ekspertyzy
 • Ugody
 • Wybór strategii wspólnie z Klientem
 • Spory i reprezentacja przed wszystkimi sądami m.in. :
  • Sądy Gospodarcze
  • Sądy Pierwszej Instancji, Sądy Wielkiej Instancji (we Francji), Sądy Rodzinne, Sądy nieletnich, Sądy odpowiedzialne za wykonanie orzeczeń sądowych
  • Sądy Karne
  • Sądy Pracy
  • Sądy Administracyjne
  • Sądy Apelacyjne